Kodukord

Bibi Mängumaa kodukord

Bibi Mängumaa ruumide kasutaja/rentija nõustub järgima allolevaid nõudeid:

* Bibi Mängumaa ruumid on ürituse läbiviimisel mõeldud kasutamiseks eelnevalt kokkulepitud ajaks.
* Ootame teid üritust ette valmistama 15 minutit enne ürituse algust, ettevalmistuseks ja lahkumiseks kuluva ajaga on Bibi Mängumaa ruumid Teie käsutuses 3 tundi ja 15 minutit.
* Lahkumisel palume kinni pidada täpsest ürituse lõpu kellaajast.
* Ruumide täiskasvanust rentija vastutab kogu ürituse vältel laste järelvalve ja turvalisuse eest.
* Ruumide rentija vastutab ruumide, tehnika ja inventaride heakorra eest, kahju tekitamisel rendileandja varale või hilisemat eripuhastamist vajava juhtumi korral on rendileandjal õigus nõuda rendilevõtjalt kahju hüvitamist.
* Rendileandja ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.
* Vajadusel lukustage välisuks, et mõni väikelaps kogemata üksinda välja ei pääseks, samuti hoiab see ära võõraste isikute loata sissepääsemise ruumidesse.
* Ruumides on lubatud viibida ainult ilma välisjalatsiteta.
* Ruumides olevad mänguasjad ning köögitarbed on mõeldud kasutamiseks ainult Bibi Mängumaailmas, palun ärge neid koju kaasa võtke.
* Siseruumides on suitsetamine keelatud, samuti on keelatud tuleohutuse tõttu ilutulestiku ja pürotehnika kasutamine.
* Hoidma puhtust ja korda; paigutama kasutatud ühekordsed nõud ja muu tekkinud prahi prügikasti.
* Palume vedelikke prügikasti mitte valada.
* Palume vältida toidu sattumist kraanikaussi.
* Mitte minema joogi ja söögi (sh närmiskumm) mängualasse.
* Ürituse lõppedes tuleb mänguasjad paigutada tagasi omale kohale, pallimere pallid palume koguda pallimerre.
* Kui kasutasite Mängumaale kuuluvaid nõusid, siis palume need ürituse lõpuks ära pesta.
* Palume koduloomi mitte kaasa võtta.