Kodukord

Bibi Mängumaa kodukord

Bibi Mängumaa ruumide kasutaja/rentija nõustub järgima allolevaid nõudeid:

* Bibi Mängumaa ruumid on ürituse läbiviimisel mõeldud kasutamiseks eelnevalt kokkulepitud ajaks.
* Ootame teid üritust ette valmistama 15 minutit enne ürituse algust, ettevalmistuseks ja lahkumiseks kuluva ajaga on Bibi Mängumaa ruumid Teie käsutuses 3 tundi ja 15 minutit.
* Lahkumisel palume kinni pidada täpsest ürituse lõpu kellaajast.
* Ruumide täiskasvanust rentija vastutab kogu ürituse vältel laste järelvalve ja turvalisuse eest.
* Ruumide rentija vastutab ruumide, tehnika ja inventaride heakorra eest, kahju tekitamisel rendileandja varale või hilisemat eripuhastamist vajava juhtumi korral on rendileandjal õigus nõuda rendilevõtjalt kahju hüvitamist.
* Rendileandja ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.

* Vajadusel lukustage välisuks, et mõni väikelaps kogemata üksinda välja ei pääseks, samuti hoiab see ära võõraste isikute loata sissepääsemise ruumidesse.

* Ruumides on lubatud viibida ainult sokkis.

* Ruumides olevad mänguasjad ning köögitarbed on mõeldud kasutamiseks ainult Bibi Mängumaailmas, palun ärge neid koju kaasa võtke.

* Siseruumides on suitsetamine keelatud, samuti on keelatud tuleohutuse tõttu ilutulestiku ja pürotehnika kasutamine.

* Hoidma puhtust ja korda.

*Ürituse lõppedes palume korrastada tuba. Pallid ja mänguasjad panna tagasi oma kohale. Kui kasutasite meie nõusid siis tuleb need pesta, kuivatada ja panna kappi tagasi. Palume vältida toidu sattumist kraanikaussi. Prügi käib prügikastis. Vedelikke prügikasti mitte valada! Suured pakendid palume ise kaasa võtta. Planeerige peo lõpust 15-20 min koristamise jaoks.

 

* Mitte minema joogi ja söögi (sh närmiskumm) mängualasse.

* Palume koduloomi mitte kaasa võtta.